Privacy verklaring


Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft De Tarotist de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld.
In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website www.detarotist.com

Contactinformatie

De Tarotist kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van haar diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op haar website verstrekt.
De Tarotist kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

Doeleinden

De persoonlijke gegevens die op deze site verzameld worden worden in eerste instantie gebruikt om contact met u op te nemen. Verder zullen de gegevens gebruikt worden om de site te beheren en diensten te leveren waar u om gevraagd heeft of die u goedgekeurd heeft. Met uw toestemming, kunnen we u informatie sturen over andere producten en diensten van De Tarotist.
Verder wordt een deel van de gegevens gebruikt voor de financiële administratie en het opmaken van facturen door ondergetekende of door de boekhouder.

Contactformulier 

Op de contactpagina van deze website staat een formulier waar wordt gevraagd om uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden gemaild naar het e-mailadres van ondergetekende, die alle gegevens zelf verwerkt.


De gegevens worden bewaard op een computer die toegankelijk is via gebruikersnaam en wachtwoord, enkel aan ondergetekende bekend. 
De gegevens worden gebruikt voor opvolging van een contactverzoek.

Cookies

De Tarotist maakt gebruik van functionele cookies. Met deze gegevens kan De Tarotist de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

De Tarotist heeft gekozen het IP-adres van de bezoeker te anonimiseren, is de optie ‘gegevens delen’ uitgezet en wordt er geen gebruik gemaakt van Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Social media


Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, Twitter, en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet iedere keer op Facebook,Twitter of LinkedIn hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kunt u vinden in het privacy beleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.

Analytics

De site kan bepaalde gegevens over je bezoek verzamelen, zoals bijvoorbeeld het apparaat dat u gebruikt, de datum en de tijd waarop u de site bezoekt; de pagina’s die u op de site bezoekt. Deze informatie wordt bijvoorbeeld gebruikt om onze website te verbeteren en de website te beheren.

Hoe lang we uw data bewaren

De Tarotist bewaart bepaalde gegevens maximaal 7 jaar (fiscale bewaarplicht) of tot het moment dat u besluit om uw gegevens te verwijderen.

Uw rechten


U heeft het recht om uw gegevens op te vragen, aan te passen en te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Als u van mening bent dat De Tarotist zich niet heeft gehouden aan de bepalingen van deze privacyverklaring, neem dan contact met mij op via e-mail dat hieronder vermeld staat. Wilt u een klacht indienen dan kunt u uw bericht sturen naar onderstaand e-mailadres. Wij behandelen elke klacht met zorg.

Hoe we uw data beveiligen
De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat waardoor persoonsgegevens beveiligd zijn.

Ik, Hanneke Kooren van De Tarotist, doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

– zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens,

– er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Derden
Ik deel geen persoonsgegevens met derden.

Verder
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw gegevens.

Disclaimer website

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.Gebruik van de website www.detarotist.com

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel De Tarotist zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

De Tarotist garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. De Tarotist wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van De Tarotist staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door De Tarotist niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s)berusten bij De Tarotist. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Tarotist. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht


Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van De Tarotist.

Hanneke Kooren

De Tarotist

hannekejck@hotmail.com
010 4191815