Tarot

Tarot is een zeer oud orakelsysteem dat zijn wortels terug vindt in de tijd van de middeleeuwen. Het is een fascinerend orakel, een bron van kennis en wijsheid die wordt weergegeven in afbeeldingen en veel symboliek.

De kaarten kunnen dienen als een spiegel en werken als katalysator om innerlijke processen op gang te brengen. Via de symbolen vertellen de kaarten de antwoorden die je zoekt.

Inzicht

Ze kunnen ons inzicht verschaffen over ons eigen en andermans handelen. In ieder van ons schuilt wel een Magiër of een Hogepriesteres. Wie zoekt is rijp voor een antwoord.
Deze antwoorden vind je in de tarot symbolisch weergegeven. De voorstellingen die op de kaarten worden gebruikt, zijn zo universeel dat interpretaties voor iedereen mogelijk zijn.

Symbolen

Symbolen beleef je, je wordt er door gegrepen en meegenomen, als het goed is dringen ze in ons diepste wezen door.
Onze ziel “denkt” in beelden en op deze manier wordt onze ziel gevoed. Het doel van de tarot is ook niet zozeer het voorspellen van de toekomst, maar vooral om inzicht te krijgen in onze eigen, vaak ingewikkelde levenspatronen.

Levenspad

Je staat er iedere keer weer versteld van hoe de kaarten de natte vinger op de juiste plek weten te leggen. Je kunt inzicht krijgen over je eigen handelen via de kaarten. Je leert over jouw levenspad, over jouw persoonlijkheid en over jouw spirituele ontwikkeling.
Ook kan je bepaalde vragen aan de kaarten stellen of de kaarten een probleem voorleggen. De uitkomst kan inzicht geven en een spiegel voorhouden.