Numerologie

Al sinds mensenheugenis erkent men dat getallen grote invloed hebben op ons leven. Men gaat in de eerste plaats uit van je geboortedatum, naam en voornaam en herleidt dat tot een cijfer tussen 1 en 9. Dit noemt men een ‘kabbalistische omzetting’. De oude Grieken leerden dat getallen van groot belang zijn om het leven te kunnen begrijpen.

Zij beweerden dat de basisgetallen één tot en met negen het hele creatieve proces vertegenwoordigen, vanaf het ontstaan van het heelal uit de chaos tot het ritme van een individueel leven.

Numerologie wordt genoemd in alle gewijde literatuur vanuit de gehele wereld, wat veelzeggend is voor de betekenis die het voor de oude schrijvers had. Elke cultuur had een afwijkend numeriek stelsel. Het Europese stelsel gaat terug tot Egypte, Babylon, Griekenland en het Romeinse Rijk.

Code

Numerologie is een code die in de zesde eeuw v. Chr. door de Griekse wiskundige Pythagoras in Italië werd ontwikkeld. Hij was initiator van een aantal esoterische scholen en stichtte later zijn eigen school voor mystiek om zijn kennis aan een uitgelezen gezelschap over te dragen. Veel van zijn werk werd vervolgens overgenomen door de Griekse filosoof Plato, die zijn eigen denkrichting ontwikkelde.

Numerologie kan worden beschouwd als een code die informatie bevat over de levens van mensen en kan helpen zichzelf te begrijpen en hun band met het spirituele te hernieuwen.